Rotary Academy

Een platform
om met elkaar
te praten en te leren

People of action!

Wat maakt een Academy een Rotary Academy? Een groep enthousiaste mensen die vanuit verschillende beroepen en netwerken jonge, talentvolle deelnemers wil inspireren om daarmee het goede voor de maatschappij te willen doen. Vrijwillig en met veel positieve energie; People of Action!

Binnen onze Rotaryclub is de commissie Vocational Services de motor achter dit initiatief.

Met de Rotary Academy bieden wij een platform om in vertrouwen met elkaar te praten en te leren van andermans ervaringen.

Met trots presenteren wij jullie het programma van de derde editie van de Rotary Academy, uniek in Nederland.

Onder de noemer Rotary (Young) Talent (Management) Development Program (RTDP) hebben wij in samenwerking met de leden van de Rotaryclub Apeldoorn een gevarieerd programma samengesteld. Inspiratoren gaan jullie verrijken met hun kennis en ervaring met als inzet:

‘learning by sharing’.

‘Service above Self’: De volledige opbrengst van het collegegeld wordt besteed aan maatschappelijke projecten van begeleiding en ondersteuning. Jullie ideeën hierover zijn meer dan welkom.

Inspiratie en interactie, learning by sharing, veel plezier!

Kennismakings­avond

Datum
Donderdag 10 september 2020 (19.00 – 20.30)

Moderator
Eduard Bakker

Locatie
Experience Centre Royal Talens Sophialaan 46, Apeldoorn

Inspiratie­sessies

Deelnemers eerste editie

Inspiratie
sessies 2020-2022

ORGANIZATIONAL CHANGE

Je bent vandaag wat je gisteren deed, welke keuze maak je nu voor morgen?
Tijdens deze sessie gaan wij praten en nadenken over ’organizational change‘ en ’turn around management‘. Wij beginnen met deze onderwerpen in een structureel kader te plaatsen. Beide begrippen kun je zien als gereedschap/medicijn voor het oplossen van een probleem.

CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

Hoe voorkom je grote verrassingen in de toekomst?

Governance is het sturen van een organisatie of bedrijf op de realisatie van doelstellingen en het hierover op een open wijze communiceren met en verant­woording afleggen aan de stake­holders.

GENERATIEMANAGEMENT IN ORGANISATIES

Herken de potentie en kracht van verschillende generaties, wat heb jij gemeen?

Tijdens deze inspiratiesessie wordt je niet alleen meegenomen in de tijdslijn van generaties en besteden we aandacht aan de vraag; “Waarvan verschillen generaties van elkaar en wat hebben ze gemeen”. Wat herken je hiervan binnen je organisatie, hoe divers is de organisatie, hoe ga je daarmee om?

DISCOVER YOUR OWN SECURE BASES

Basis voor veerkrachtig en inspirerend leiderschap

Tijdens een (inter)actieve avond combineren we theoretische inzichten met praktijk ervaring en laten we je ook voelen wat de effecten zijn van verschillende vormen van leiderschap.

OPERATIONAL CONTROL

Tijdens deze inspiratiesessie wordt je meegenomen op een tijdreis langs verschillende bedrijven in binnen- en buitenland.
De boterham van vandaag wordt verdiend door de operatie. Hoe hebben deze ondernemingen de theorie van Lean Management, Reengineering the corporation en horizontaal organiseren vertaald binnen de eigen ondernemingen? We plaatsen Just in time, Agile, Scrum, Six Sigma in het juiste perspectief.

OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

Jouw wereld op zijn kop

In het hedendaagse bedrijfsleven zijn veranderingen aan de orde van de dag. Dit vraagt steeds

andere kwaliteiten van je om hierop in te spelen. Hoe beweeg je je hierin? Zijn hier recepten voor?

NEW MODELS IN AND FOR A CHANGING FINANCIAL WORLD

We leven in een gesocialiseerde maatschappij, terwijl het voetbal asociaal is

Met o.a. de Cruyff Library wordt getracht niet alleen dat erfgoed veilig te stellen maar ook revenuen te genereren om de wereld een beetje mooier te maken.

Goed opgezet programma

Irene van Halsema

De Rotary Academy is een goed opgezet programma met interessante en uiteenlopende onderwerpen aan de hand van interactieve sessies. 

Dank voor de inspirerende avonden en het delen van kennis en ervaring!

Mooi initiatief van Rotary Academy

Marijke Veldhoen

Heel mooi initiatief van Rotary Academy om kennis en (werk)ervaring van de eigen leden te vertalen naar een boeiend Talent Development Program om anderen daar weer mee op te bouwen. Dank voor alle inspiratie en inzet!

Uitgebreide ervaringen uit het bedrijfsleven

Marc van Gerrevink

Erg leuke cursus, vooral waardevol dat de inspiratoren hun uitgebreide ervaringen uit het bedrijfsleven willen delen. Ik kan iedereen de Rotary Academy aanraden.